Hoppa i katalogen: första -10000 -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 sista

AREG26_0492

Bild
Text (OCR)
//// Kröningaviscr //// Wälme^t arvwnanakrifna Kröni n^s-Wi a or. D^n Vörra: Upp Nordena raaka Bröd ra-*'ol> l ... Den ^ndra; Swnrskar och Eorraänl wir Konung etc. ... Hi»ar~ jemte följer Riksdaan i Snewik, (Uti stt Nåd if»t" Kunp-atT!r u'1 t^aT RJkada* pålyat hlef, //// J önköoing 1.8lP, tr. Dir. Lund a t rom a Tr. 8 h. c:o //// UUB Folkv. 3:64 ////

Kortlåda: AREG26

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1235502

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.