Hoppa i katalogen: första -10000 -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 sista

AREG26_0247

Bild
Text (OCR)
//// Fosterlands=Sånger 1 //// Nya Swenska Fosterlands=Sånger. Innehållande: Femton Sånger i anledning af H.M. Konung CARL XIV JOHANS 25:åriga Regerings= och Krönings= Jubileum, firade i Sv/erige och Norrige d. 6 Febr. och 11 Maj 1843; Samt Sånger x^id åtskilliga tillfällen till H.M. Konung Carl XIV Johan och H.K.K. Kronprinsen Joseph Frans Oscar. (Alla sjungas på wanliga, lätta och wacfc ra Folkmelodier, hwilka stå utsatta öfwer hwarje Sång.) (Farans och segrens Son, Skön waj: .n . Mel.:"Beware Gud wår Kung"! ; När 115b (forts) //// KB Vitt. sv. vers (tal) kungl. Carl XIV Johan 1843 (anon) ////

Kortlåda: AREG26

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1235257

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.