Hoppa i katalogen: första -10000 -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 sista

AREG26_0068

Bild
Text (OCR)
//// Visor //// Trenne helt nya och Gudeliga Vfisor, "Den Första. Är öfwer Doctor Ram b sch» Dajrelida Pön, Om en Salig äbdalyckt. Lifwets Glid och k-jälla, som etc, (mel.? JEsus är ni i r» hägnad etc.) Den Ardra; ., .Barmhertlge GUD et tacksamhets ljud etc. (mel, i Förblindade werld, etc.) Den Tredje; Förbida HERran GUD, etc..., Gefle 177?' //// 8s, 8:o //// UUB Z P 9 21.21 ////

Kortlåda: AREG26

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1235078

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.