Hoppa i katalogen: första -10000 -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 sista

AREG26_0035

Bild
Text (OCR)
//// 1 //// Visor //// Glada Visor Nr 119 Innehåll 1. Visan om Evighetsmaskinen (Uppfinningar göras på områden alla, ... Mel.: Sandals kanon.) 2 Mannen, Skägget och Fru a (Nu vill jag för Eder, go vänner, berätta ... Mel,: I Stockholm der bodde, den vackr.) 3 En rallare-viS-O- (Ja år nittonhundra det skrives nu alltjämt ,..) 4 Bergsprängare-visa (Ja, kom herrar och grevar och jernvägsinspektor ,..) 5 En BondPolka //// (forts) //// SVA A. 6 80 ////

Kortlåda: AREG26

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1235045

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.