Hoppa i katalogen: första -10000 -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 +10000 sista

AREG25_0972

Bild
Text (OCR)
//// Försök. I //// I Jesu Katrin I Försök till en alfwarlig Warnings i och Wäckelse-Sang, förf...af en ringa förfaren Christen, i anledning af..iMagnus Swenqwists för* cfwade Mord,... på esten. .. J ohan Martin Lid ell.. ..1827, och nämnde Mördares deraf följande rättmätiga r»öds-Straff,. . .den 8 Ja^uarii 1828. (Den minsta odygd kufwa -... mel.; 223, ?7ya Choralen; 0, Gud l det är min glädje, m.m.) Göthehorg 1828, t-. S.Korherg. //// 14 3. 8:o //// Jönköping 1828, tr. N.E.Lundström. //// 22 s. 16 //// 0 Swenawist ////

Kortlåda: AREG25

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1234865

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.