Hoppa i katalogen: första -10000 -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 +10000 sista

AREG25_0721

Bild
Text (OCR)
//// Visor //// Tvenne alldeles nya visor: Beväringsvisa och Torpardrängen, begge författade af den tref-lige bevädringsynglingen Lars Petter i Bond-hundra kompani (Uppå Polacksbackens tallom-hvärfda slätter ... töeT.: Kära doktor kom; Ack vad det dock är härligt att tjena tor-pardräng ...) //// Upsala 1875, tr. P. Hanselli 4 s. 8:0 //// „~ n KB okat. Vitt. sv. bevärings- //// 5ÖO visor 1800-1879 ////

Kortlåda: AREG25

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1234614

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.