Hoppa i katalogen: första -10000 -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 +10000 sista

AREG25_0569

Bild
Text (OCR)
//// 2 //// SÅNGER //// ELLER VISOR FRÄN SVERIGES BYGDER OCH DALAR N:o 42. ... //// (Staffan var en stalledräng, dess tackom vi så gärna, ...) 3. Frälsningsarmens sjöslag vid Karlskrona, samt ett litet kärleksäfventyr derefter (I England har bildats, ett samfund af dårar, ... Mel.: Så är jag uu [sicj] ändt-ligen kommen på balen) 4. En pigas flyttnings- //// (forts) //// SVA A 2 75 ////

Kortlåda: AREG25

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1234462

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.