Hoppa i katalogen: första -10000 -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 +10000 sista

AREG25_0534

Bild
Text (OCR)
//// 2 //// Visor //// Nya Visor N:o 4 2. Några nya och trefliga visor. Innehåll: 1. Fägersköldska Dramat ... //// ningsarmens sjöslag vid Karlskrona, samt ett litet kärleksäfventyr derefter (I England har bildats ett, samfund af dårar, ... Mel.: Så är jag nu ändtligen kommen på balen) 4. En vigas flyttningsvisa i Oktober (Ack snart ur tjänsten jag flytta får, ... Mel.:"När månen //// (forts) //// SVA A 860 ////

Kortlåda: AREG25

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1234427

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.