Hoppa i katalogen: första -10000 -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 +10000 sista

AREG25_0478

Bild
Text (OCR)
//// Wisor //// Fem utmärkt wackra Wisor. Den Första: Axel o. Hilma (Sköna Hilma, snart jag från dig far, ..,) Den Andra: l:sta Maj (Nu wåren har inträtt, det är första Maj, .,.) Den Tredje: Nu skall du få din warma mat.' (Se, Jörgen Jensen är mitt namn, ...) Den Fjerde: Jernwägsolyc-kan wid Lagerlunda (Menfskan skördas fort fråa lifwets fröjder, Den Femte: Lapptorget //// (Kom Pettersson, kom, du skall köpa i dag ...) //// Stockholm 1877, tr. Associations=Boktrycker. 8 s. 8:0 //// SVA A 635 ////

Kortlåda: AREG25

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1234371

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.