Hoppa i katalogen: -500 -250 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +250 +500

AREG25_0391

Bild
Text (OCR)
//// Visor» //// T-renne rya och gar!ska nöj samaa Wl«»ry Första Enfaldigheten lyster också siuhga etc. Hwilkehs diktare är Bonden och Kyrko-warden, Tepp Lare Persson.«..Don Andra: Skrifwen af en Swenak .^oliatr, Hör du god Bonde hwad jftg säga må ete. (r«»l.: Det gyllene ä.P.C ,d. .. .eller Allena til Gud sätt ditt hopp fast etc.) Den Tredje: Et emellan en Nygift Bonde och dess unga Hustru lustigt krig etc., (BOnäen onh hans unga Hustru. mel.: Rest hafwer jag öfwer watn etc.) Uo [l?S2), uo 1784, trebro 1787, tr. J.P.LirSdh Cefle 1800, tr. F. t'. Sund ovist, a ex., it 1802. samma tr: i //// c» ' r> //// i n. o: o //// 3 1782 a ////

Kortlåda: AREG25

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1234284

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.