Hoppa i katalogen: första -10000 -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 +10000 sista

AREG25_0365

Bild
Text (OCR)
//// \ V; ¦ /v'.'' //// Viaor. //// Trenne AadeUga Wiacr, Den Första; JEauJ Du wåi Helso-fcrun», Lifaens Kalla, hwilken flyter, etc (mel.: Hit, o JEauJ aamlcaia wi, eto.) Corr.pone-rad...af Enkan, Kirsti ar.. . Den And* //// ra: Guds Kikes wäg är trång afc'gt, Och är belagd etc. (mel.; Aokl HErre straffa icke mig uti etr.) Den Tredje; I werlden sker så mången gang, Sn Christen fäller etc-, (mel.: En fånge är jag worden lik etc. //// Uooå, 2 ol tr., Göthefcorg 18.19, tr. L.Wahlström, ib 1820, smmm tr:i. //// 5 .6:0 ////

Kortlåda: AREG25

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1234258

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.