Hoppa i katalogen: första -10000 -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 +10000 sista

AREG25_0006

Bild
Text (OCR)
//// Bewärings=Wisa //// 1867 års Bewärings=Wisa af Bewäringen P.P. (I år får wi Öfwerallt oss lustigt instuf-wa ... Mel.: "Klockarfar han skall om allting bestyra"; Bewäring ä" wi nu, Jag såwäl som du ... Mel.: "Den tappre Landssoldat"), //// Upsala 1867, tr. Edquist & Berglund 4 s. 8;o //// KB okat. Vitt. sv. bevärings- //// i o O visor 1800 -18 79 ////

Kortlåda: AREG25

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1233899

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.