Hoppa i katalogen: -500 -250 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +250 +500

AREG24_0635

Bild
Text (OCR)
//// Folksång //// Ny Folksång i anledning af Konung OSCAR I:s uppstigande p [QSwenska Thronen (Hell dig, Hell, Kung Oscar! ... Mel.: Seware Gud wår Kung!) jemte Berättelse aflemnad af Biskopen i Linköping, rörande dess hos Högstsalig Hans Maj:t Konung Carl XIV Johan under Hans Maj;ts sjukdom aflagde Besök och derwid hållne Samtal [på prosa!. //// Norrköping 1844, tr. Chr. Törnequist 8 s. 8:0 //// 862 KB okat. Vitt. sv. vers (tal) kungl. Oscar I 1844 ////

Kortlåda: AREG24

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1233803

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.