Hoppa i katalogen: första -10000 -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 +10000 sista

AREG24_0621

Bild
Text (OCR)
//// Folksånger 1 //// Fyra Nya Swenska Folksånger. Den Första: Bland tusend fröjderop, ... Författad af Ble-kongske Bonddrängen Pehr Thomasson, och deklamerad inför Brunnssällskapet i Runneby, wid firandet af H.M.Konung OSCARS födelsedag, den 4 Juli 1845. Den Andra: Konung Oscar. Konung Oscar, (För oss wärdigt an; ...) Afsjungen på Linneberga backe i Östergötland, då allmogen i de trenne socknarna Wårdsberg, Swinstad och Askeby högtidligt firade Konungens födelsedag ofwannämnde dag 1845. Den Tredje: Wäl- //// KB okat. Vitt. sv. vers (tal) kungl. Oscar I 1845-46 ot)t> ////

Kortlåda: AREG24

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1233789

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.