Hoppa i katalogen: första -10000 -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 +10000 sista

AREG23_0497

Bild
Text (OCR)
//// Bewärings=wisor 1 //// Sex nya och wackra Bewärings=wisor. Den första: Första klassens bewäringswisa (år 1885). (Hör ni gossar alla, som fyldt 20 åren ...) Den andra: Ny bewäringswisa (för år 1885). (Vi gingo ut på heden för att öfva oss, ... Den tredje: En alldeles ny bewäringswisa (för år 1885). (GoddagI vi träffas åter här i år, fallera, ...) Den fjerie: Den förskjutna (Den förskjutna inga tårar nar ...) Den femte: Den svenska flickan ... (C Nils, dock, o Nils, dock, o res ej ...) I&n sjette: En ny kärleks- //// (forts) //// KB okat. Vitt. sv. leväringsvisor 1880-1939 ////

Kortlåda: AREG23

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1232729

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.