Hoppa i katalogen: -500 -250 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +250 +500

AREG23_0119

Bild
Text (OCR)
//// Wisor 1 //// Fem utmärkt wackra Nya Wisor. Den första: För 2:dra klassens lifwade gossar (Krigstrumpeten skallar, kallar oss till strid ... Mel.:"Edwin och Emma") Af 2 blinda, G. Ryd och Wilhelm Mårts. Tryckt på eget förlag, l:sta upplagan. Eftertryck förbjudes. Den andra: Kristin och hennes kurtisörer (Se rågen står i blomstring, det pryder ängens fält; ... Mel.:"I Swenska bröder unga") Den tredje: En kärlekswisa (O hwad sorgefulla stunder och bekymmersamma dar, ...) Den fjer- //// (forts) //// SVA A 1010 ////

Kortlåda: AREG23

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1232351

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.