Hoppa i katalogen: första -10000 -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 +10000 sista

AREG22_0574

Bild
Text (OCR)
//// Visor. //// Twenne bedröfwelige "isor Ut. hl Fängelset P em Donerade Af Peter Ten*?reen Och Johan Ööholm, Hwil-ka ...för sin misshandel i Stockholm blefwo Har-quebuserade Deri"" 72 ' Feflruarij , Åhr 1716. (JAgh hafwer r,u en hiertans lust... mel.; Ropa til "rudh min siäl med flijt, etc. Then Andra: JAg seer min lycka har ey spel,...) Uooå (3 ex.) //// 8 s. 8:e //// 0 Tengren ////

Kortlåda: AREG22

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1231814

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.