Hoppa i katalogen: första -10000 -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 +10000 sista

AREG21_0791

Bild
Text (OCR)
//// 2 //// Bewärings=Sånger //// Bewäringen i allmänhet och Norrköpings i synnerhet tillegnade af -m. //// Blandade tankar. Upp, låt sångens milda toner ... (Känd Bewärings=melodi) Den Sjette. Malmslätten, I Östergöthland finns en slätt, ... (Mel.: "Det satt en gång en korp") Den Sjunde. Farwäl, Femton dygn de äro slut, fallera fallera ... (Känd melodi). //// Linköping 1866, tr. Fridolf Wallin 8 s. 8:o //// 4PQ KB okat. Vitt. sv. bevärings-' visor 1800-1879 ////

Kortlåda: AREG21

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1231132

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.