Hoppa i katalogen: första -10000 -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 +10000 sista

AREG21_0737

Bild
Text (OCR)
//// i //// Kjärleks=Wisor //// Twenne stycken nya och mycket Lustiga Kjär-* leks=Wisor, Den Första: Om en Jungfrus klagan som nu ej mera har något hopp öfrigt at blif-wa gift; Och derföre uti största sorg och enslighet sjelf författat följande eftertänkeli-ga Wisa. Af ängslan jag betagen är, Jag usle gamle Mö, ... Sjunges under sin bekanta Melo-die. Den Andra: Är ett kärleks=Samtal på Dalska, emellan Hans och Malin. Iskalla wintren //// /i/ Jtnc/a nu . (forts) //// SVA A 40 2 ////

Kortlåda: AREG21

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1231078

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.