Hoppa i katalogen: -500 -250 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +250 +500

AREG21_0570

Bild
Text (OCR)
//// 2 //// Bewärings=Sånger //// Bewäringen i allmänhet och Norrköpings i synnerhet tillegnade af -m. //// Blandade tankar. Upp, låt sångens milda tc-ner ... (Känd Bewärings-melodi) Den Sjette. Malmslätten. I östergöthland finns en slätt, ... (Mel.: "Det satt en gång en korp") Den Sjunde. Farwäl, Femton dygn de äro slut, fallera fallera ... (Känd melodi). //// Linköping 1866, tr. Fridolf Wallin 8s. 8:0 //// fl KB okat. Vitt. sv. bevärings-visor 1800-1879 ////

Kortlåda: AREG21

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1230911

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.