Hoppa i katalogen: första -10000 -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 +10000 sista

AREG21_0317

Bild
Text (OCR)
//// Kärleksvisor, //// Sex aldeles nya Och nöjaamma Kjärleks-Wi sor, T>tt\ Första; Seliride aln farwäl etc. (mel.; Lätt höra wännen min.) Den Andra: Skönsta Iris sad " Clländes etc. (mel.. Kos sig sielf har Jag heélutit.). Den Tredje; Herdinna ¦ Sfcöjn hör hwad etc. Den Fjerde; Du lilla Qud »OfiHbj ertat bryr etc. Den Fente: Säg mig Damon sad # Lysardra etc. Den Sjette: Ljufwa ekog jag d ig ut välj er - etc . Uooa, (2 ol. tr.) //// 8 s. ¦ . 8; o //// c'4" H ,B"S ~ *." ////

Kortlåda: AREG21

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1230658

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.