Hoppa i katalogen: första -10000 -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 +10000 sista

AREG21_0127

Bild
Text (OCR)
//// V1 SUR //// Några vackra och alldeles nytryckta VISOR. Häftet N:r 76. Pintorpafrun N:r 2, med bild (Det finnes en gård uti Sveriges land, ... Mel.: Och Liss Olof Larsson till Stockholm for). Luffarens visa i dansstugan (Så drager jag framåt frän stad till stad, ...) Amerika-svisan, vi sålde våra hemman och (gaf oss sedan ut, ...) Brynhildas röst. I hjertat jag gömmer den älskades bild, ... Mel.: I villande skogen » jag vallar min jord) ur kärleksboken, Edv. och Brynhilda. //// Stockholm 1901, förl. Svenska Vis- och Snäck-förlaget, tr. J.V. Holms Boktryckeri 8:o //// 8 s# SVA A 991 ////

Kortlåda: AREG21

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1230468

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.