Hoppa i katalogen: första -10000 -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 +10000 sista

AREG20_0518

Bild
Text (OCR)
//// Krigs=Wisor 1 //// Fyra Märkwärdiga Krigs=Wisor, Den Första: Swerges Kung (Din Li£=Wagt syns på fältet tåga ...) Sjunges som: Gustafs Skål . Den Andra: Konung Fredrick i Dannemark, Han satt på sin stol, ... Sjung, som: Rest hafwer jag öfwer watn och land. Den Tredje: Om twenne olika sinnade Generaler Wrangel och Lejonhufwud (O! du Fina Lejonhufwud. ...) Sjunges som: Mörka tysta natten ställer ... Den Fjer-de: Swenska Gåssar blå, som til Finland gå, ... Sjunges som: Bort med höga ting ... (Täc- //// 170 (forts) //// KB okat. Vitt. sv. milit. 1788-1834 (£orts) ////

Kortlåda: AREG20

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1229747

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.