Hoppa i katalogen: första -10000 -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 +10000 sista

AREG20_0505

Bild
Text (OCR)
//// Krigsvi sor //// Trenne Märkwärdiga Krigs-Wisor, Den Första: Kung Fredrick i Dannemark han satt på sin stol, etc, (mel.: Kest hafwer jag öfwer etc,) Den Andra' //// (01 du käcka Lejj^u/wud mel.: Mörka tysts natten ställer etc. i Den Tredje* Swenska gossar bli, »om til Finland ga, etc, (mel.; Bort med höga t in* etc.) (En annan Lyckönskan. Sa gäck x HErrar.s namn åstad,.,, mel.; Hw&r man ma nu wäl fflädja etc.) //// Uooa //// 8 s. 8 • o //// UUB Folkv, kapsi, -1788 ////

Kortlåda: AREG20

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1229734

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.