Hoppa i katalogen: första -10000 -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 +10000 sista

AREG20_0502

Bild
Text (OCR)
//// 1. //// Krigsvisor » //// öfwar en General. En Skål. Ett Wal* Inpromtu. Til Slut. trenne helt nya Och märk färd i ga Krigs-Wisor. Den Eörsta: Konung fredrich i Dar»-. 'Bark, Han satt på sin stol, ete. la©!»: Äast hafwer .lag öfw-r watn och land.) Den Arrira: 'Om twenne ©lik?- a i--made Generaler: Wrangel oah La-j onhuf wu4 . (01 tu fint. Le.l onhufwud , .,. mel Mörka tysta natten stiller etc.) Dan Tredje; Swenska Gassar blå, Som til Finland gå etc. (mel,: Bort med höga ting etc.) (sid. 2; öfwer en General. Stig up du Stare CARL och se det fordna Kika:.,, Skål. Den skål scri menar Kongen //// wäl___ Wal. Trå ting mig aro lika kära,... //// Inpramtu. 3«* 5b ocn t>5 är twå smwända tal,... //// f Part a. ////

Kortlåda: AREG20

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1229731

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.