Hoppa i katalogen: första -10000 -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 +10000 sista

AREG20_0317

Bild
Text (OCR)
//// Fångeviser. //// Trenne ganska eftertänkeliga Fånge-Wisor, Den Första. Om den botfärdiga 3ynderskan Anna Lars sora...tlsf halshuggen.. .d . 17*TuTlT'^ 1734» (Möer, tywinnor alle, Som nu efter falle.. mel.; JEsus är min hägnad etc.) Den Andra; (3å nalkas nu min sid sta stund.mel.; Min högsta skatt ol JEsu kär etc.) och Tredje; Om en dylik. Synderska^ som., .måste.lida dödsstraffet d. 29, Aprill samma år. (Jag är til åren ung; ... mel.; Förhida HERren 3UD etc.) A ny o Tryckt i Sefle, 1776. //// 8 «. 8: • //// 0 Larsdotter, A "b ////

Kortlåda: AREG20

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1229546

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.