Hoppa i katalogen: första -10000 -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 +10000 sista

AREG18_0851

Bild
Text (OCR)
//// Visor . //// ntycken ha It nya och lustiga 'A i a or, Den fåra-ta: Herr Finkels frögderop giwer wårt nya Swenska Bränwin . (Wälkonffien war Panna »i känn- dig bäst, .. .,*nel,: rent, hal'war J ag öfwer wstr» o~h ] avi. ) Den And ra: TJ ovits blåste ?oncert på tre Systrar en afton sen Balen war etc. Tien T red* e (Hwar »Kal födan taga; Jag stackars Secretej //// ,.. i och Fj srde (Goc dag e Sid ena tröm . god dag Herr Secreter,... mel.. Pehr Stabtea wisa,, h? Hl Tar om twärine fattige Skrifwar*..„ Den Femt« C»r. werld enes öde. (Hjertat c i »kar pu1 i»r, //// sl*r. , r.el. : Skatan sitter på Kyrrt o ...Torr etc.) Gefle ISOI, tr. F . P.ound iwiat. ' //// f» ^L-fetr»!^ 8 : o ////

Kortlåda: AREG18

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1228058

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.