Hoppa i katalogen: första -10000 -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 +10000 sista

AREG18_0617

Bild
Text (OCR)
//// Bewärings-Sånger 1 //// Takt! - Ett, tu! Sex ogement wackra samt splitternya och kraftiga Bewärings-Sånger. De Första: af twenne Bewäringsynglingar, en Smålänning och en ölänning författade. Friskt upp hör trumman ljuder! (I gossar blå, framåt! ... Mel.: "Kung Carl den unga hjelte"; Hwem har sett Sweas gossar bleka? ... Mel.: "Det gamla Göta Lejon hwilar" eller:"Som söner af det gamla Norden ..."; Håll takten der, kamrat! För fan, gå ej så lat, ... Mel.:"Den tappre Landtsoldat"; Raskt upp! t i 11 J&LllaöL //// 378 (forts) //// KB okat. Vitt. sv. beväringsvisor 1800-1879 ////

Kortlåda: AREG18

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1227824

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.