Hoppa i katalogen: första -10000 -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 +10000 sista

AREG18_0584

Bild
Text (OCR)
//// Fägne=Qwäde ^ //// Undersåtligt Fägne=Qwäde, Wid Deras Kongl. Majestäters Köga Krönings fäst, som skedde i Stockholm, den 29. Maj i 1772 (Far och Farfar börja dansen, ... ) Sjunges som: Kulen Höst med regn. Äfwen följa härjämte: Twenne Swea inbyggares Fägne=Ljud, som Yttrades, Wid Deras Kongl. Majestäters Höga Biläger i Stockholm, den 4. November 1766 (Lokes Herrskap hjelmeprydd Fackendansen dansa .,»; Tialphur Skald på harpan sin ...) Bägge låta sjunga sig ganska wäl. Til slut: Skålar, //// (forts) //// KB Vitt. sv. vers (tal) kungl. //// Gustaf III 1772 (anon) 111 G ////

Kortlåda: AREG18

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1227791

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.