Hoppa i katalogen: första -10000 -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 +10000 sista

AREG18_0500

Bild
Text (OCR)
//// Fägnekväde. //// Fägne-Hwäde , i anledning af H .K . H .K ron- Pr i na ens samt Kongl. Swenska Armeens Ly c kli ga Waic omst V, Liwarefter följer: Swenska Tänkesättet. Uti Twen-be Sånger; Hen Första: Wi hälse Wår Kron-Prins bed Kärlekens röst i etc, Uen Andra. Upp Eröderi För Konung och *'&ddrn« »byggd «tc. /mel., för b fe* För någon tid sedan det hände sig så./ 3efle 1314, tr. C .3, Sund qw i st. 8: o //// 8 s.4 s. 2 blank. $ 1814 a //// v -v '¦ . -V.-.'-; '¦.;•'• //// :V" '-k - -'"-v -V - ¦ ..'^/"v ¦¦¦'¦•••'¦¦, //// K ¦¦¦ •': ' " • ' //// » > ."'v.- -'V.-.- ' •-'• •;:'¦> - v- //// • ... ",> o.-¦ . :>• - ' •• i - . - .-'v . - - v:- ////

Kortlåda: AREG18

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1227707

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.