Hoppa i katalogen: första -10000 -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 +10000 sista

AREG18_0448

Bild
Text (OCR)
//// Berättelse //// Om Det grufweliga M©rd Wid Bergholas Kr ©k i Lur-da Sock*, Natten emellan d. 2. och 3 SeF&iber k 179b, Författad uti en Wisa, Af Eric Larsson, (Acki farliga tider wi lefwa uti,...) Gefle 1797. //// 8 8: o . //// O Jonason a //// (Deaautom 1 def. ex. utan tit.-bl») //// - , £ Jj , • ; '/ , . ' . u * > //// j, ' „''!'"• v "'-,' - .*: V'.' v > ... . v" //// '-.5. .; V;,:** • r'-: / ' ° ' ' "'V - '¦ • " ' *"" ¦:.-,¦ *'V ¦.¦. . ^ i ,<;"' ////

Kortlåda: AREG18

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1227655

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.