Hoppa i katalogen: första -10000 -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 +10000 sista

AREG18_0218

Bild
Text (OCR)
//// Rewärings=och Krigssånger //// Trenne nya Bewärings=och Krigssånger. Den Första: Nordens Folk bereden Er (At som fordna Hjeltar strida ...) Mel.: När jag dricker, Snillets Gud ... Den Andra: För Kung och Fosterlandet wi gå (At knyta brödrabandet, ...) Mel.: Mig tyckes det blir qwäller rätt nu ... Den Tredje: Då pligten kallar, Trumman ljuder (I striden Äran för oss an ...) Mel.: Far och Farfar börja dansen ... eller som: Mitt klämda bröst ... //// Gefle 1814, tr. Carl G. Sundqwist 8 s. » 8:0 //// 362 KB okat. Vitt. sv. bevärings- //// visor 1800-1879 ////

Kortlåda: AREG18

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1227425

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.