Hoppa i katalogen: första -10000 -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 +10000 sista

AREG18_0044

Bild
Text (OCR)
//// Krigaresånger //// Twenne nya krigaresånger författade och ut-gifna af J.M.B. (Hwad är det att wara en krigsman i nord? .Lyssna till du ungdom, Jesus bjuder dig ... Mel.: Kristus är uppstånden ...) //// ' Kristianstad 1883, förl. Utgifwarens förlag tr. Boktr.-Aktie-Bolaget //// 8 s. 8:0 //// f //// 346 KB okat. Vitt. sv. milit. 1835-1938 ////

Kortlåda: AREG18

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1227251

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.