Hoppa i katalogen: första -10000 -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 +10000 sista

AREG17_0882

Bild
Text (OCR)
//// Fägneliud //// Twenne Underdåniga Fägneljud, Det Första: Öfwer Hennes Kongl. Höghet SOPHIA MAGDALENAS Intog: 1766 (Upl alt, hvad Lif och Anda har, .,.) Sjunges som: Hwar man må nu wäl glädja sig ... Det Andra, öfver Svea Konunga husets Höga Ätte Grenar 1769 (Kora lått oss dricka, Wår milda Konungs dyra Skål ...) Kan sjungas: under sin egen behageliga Melodie ... //// Örebro u.å. //// 3 s. 8:o //// KB okat. Vitt. sv. vers (tal) kungl. Sofia Magdalena -1766 ////

Kortlåda: AREG17

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1227026

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.