Hoppa i katalogen: första -10000 -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 +10000 sista

AREG17_0492

Bild
Text (OCR)
//// KlagcDagen //// Tå Klago«=Dagen Den 9 April 1742 firades öfwer Den Stormächtigsta Nu nos GUD Högst=Saliga Hennes Kongl. Maj:ts Swea Drottnings ULRICAE ELEONORAE Högst beklageliga Dödsfall, Som Til alla Undersåtarnes högsta bedröfwelse timade Den 24 Novemb. 1741, Är Swea Rijke om sitt tilstånd ärhindrat och til bättring upmunt-radt Uti följande Sång (BEtänck, 01 Swerge, nu tin Lycka ...) Under ton: Min själ och sinne låt Gud ... Wälment lämnad Af Jonas JONSSON BODBERG, Coll.Scholae Triv.Stregn. //// U.o.o.å. 8:o //// KB Vitt. sv. vers (tal) 1090 kungl. Ulrika Eleonora 1741 ////

Kortlåda: AREG17

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1226636

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.