Hoppa i katalogen: första -10000 -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 +10000 sista

AREG17_0378

Bild
Text (OCR)
//// V j c t r. //// Twänne Lustiga och Nöj samma Wisor, Den Första: Om den wid t namnkunnige Kjnne Kulle, I Wäster-göthland . Ccmponerad af 'Möi pfe ill j u f*gqwist .• (Sedan jag rest. många Länder omkring... mel.; Hest hafwer jag öfwer F&tten och land etc.) Den Andra; Solen hon wericar så, at Ise-fcergen smal ta, etc, (mel.; Achl hwad för lust och nöje finnes här i Staden, etc.) Uooå //// 8 s. 8:0 //// A 28 //// (se även K l880 d) «=- ////

Kortlåda: AREG17

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1226522

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.