Hoppa i katalogen: första -10000 -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 +10000 sista

AREG17_0008

Bild
Text (OCR)
//// kl^fcc xjv //// Fägne=Qwäde //// i anledning af H.K.H. Kronprinsens samt Kongl. Si\renska Arméens Lyckliga Hemkomst, Och Norriges Förening med Swerige; Kwirefter följer: Swenska Tankesättet. Uti Twenne Sånger: Den Första: Wi hälse Wår Kron-Prins med Kärlekens röst! ... Den Andra: Upp Bröder! För Konung och Fädernesbygd, ... Begge sjungas på lika sätt, efter wackra bekanta Melodier. Eller som: För någon tid sedan det hände sig så. //// Gefle 1814, tr. Carl G. Sundqwist 8 s 8*0 //// 856 KB okat. Vitt. sv. vers (tal) kungl. Karl XIV Johan 1814. ////

Kortlåda: AREG17

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1226152

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.