Hoppa i katalogen: första -10000 -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 +10000 sista

AREG16_0915

Bild
Text (OCR)
//// Wälkomma //// En liten Wälkomma Wid Hans Kongl. Maij:ts Konung CARL den Tolftes Wår Allernådigste Konungz Högst åstundade lyckeliga Hemkomst från Turkiet til Strahlsund den 11 November Anno 1714 (ÖFwer Swea Kunga, Stol / Rinner up en Glädie=Sol ... Melod esåsom i PsalmbokenN, 107.ell:287) Af undersåtelig trohets plicht uti aller diupaste underdånighet framburen. //// U.o. 1714 //// 8 s. 8:o //// KB Vitt. sv. vers (tal) 1085 kungl. Karl XII 1714 (anon) ////

Kortlåda: AREG16

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1226088

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.