Hoppa i katalogen: första -10000 -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 +10000 sista

AREG16_0852

Bild
Text (OCR)
//// Fröjd= och Fägne=Wisa //// En ny Fröjd55 och Fägne=Wisa öfwer den hugne-liga dagen då Sweriges och Noriges borne Arf | Prins Carl Ludvig Eugene blef född i Stockholm den 5 Maj i 18.6 (Sic!) (Och hören Swens-kar alle, de fröjdefulla ljud .„.) Sjunges under den bekanta Melodien: Jag lefwer i Gudsfruktan förnöjder till min död ... Redelige Swenskar till förnöjelse enfaldeligen utsatt och på pränt utgifwen af Are Pederson. //// Upsala 1826, tr. Palmblad & C. 8 s. 8:o //// KB Vitt. sv. vers (tal) 11 kungl. Karl XV 1826 //// 1IDi förf A-K ////

Kortlåda: AREG16

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1226025

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.