Hoppa i katalogen: första -10000 -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 +10000 sista

AREG16_0770

Bild
Text (OCR)
//// Wijsa [defekt tr.j //// En ny Lustig Wijsa/ Huruledes en Bondehustru Benämd THORA/ lärde sin äldsta Dotter KARIN/ Som hon skulle gifta ifrån sig, at blif-wa en god Hushållerska på Lands-Bygden: Alla wackra Pigor på Landet, som[trasigt! wilja giffta sig, til lärdom och e~ftrasigt] rättelse sammanskrifwen^trasigtjSiunges under then lustiga Me [trasigt" Phylis o "trasigt] Sidst näftrasigf} (En wacker Hustru hette Thora, ...) //// 8 s. (defekt tr,) 8:0 //// 1 (i samlingsband) gVA A gl9 ////

Kortlåda: AREG16

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1225943

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.