Hoppa i katalogen: första -10000 -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 +10000 sista

AREG16_0449

Bild
Text (OCR)
//// Wisor //// Fem utmärkt wackra Wisor. Den Första: Axel och Hilma ( Sköna_ Hilma, snart jag från dig far, »..) fde fektj. Den Andra: I:sta Maj (Nu wärer. nar inträdt, Den Tredje: Nu skall //// du få din warma mat.' (Se > Jö rgen Jensen är mitt namn, v»..) Den Fjerde: Jernwägsolyckan wid Lagerlunda (Men'skan skördas'fört från lifwets fröjder, Den Femte: Lapptorget //// (Kom Pettersson, kom, du skall köpa i dag.a.) //// Stockholm 1877, tr. Associations=Boktrycke-, riet //// 8 s. (något def.) 8:0 //// SVA A 1009 ////

Kortlåda: AREG16

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1225622

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.