Hoppa i katalogen: -500 -250 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +250 +500

AREG16_0427

Bild
Text (OCR)
//// 1 //// Visor //// Glada Visor Nr 119 Innehåll 1. Visan om Evighetsmaskinen (Uppfinningar göras på områden alla, ... Mel,: Sandals kanon.) 2 Mannen, Skägget och Fru a (Nu vill jag för Eder, go vänner, berätta ... Mel.: I Stockholm der bodde den vackr.) 3 En rallare-visa (Ja år nittonhundra det skrives nu alltjämt ...) 4 Bergsprängare-visa (Ja, kom herrar och grevar och jernvägsinspektor ...) 5 En BondPolka //// (forts) //// SVA. A 680 ////

Kortlåda: AREG16

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1225600

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.