Hoppa i katalogen: första -10000 -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 +10000 sista

AREG16_0265

Bild
Text (OCR)
//// 1 //// ) //// SÅNGER //// ELLER VISOR FRÄN SVERIGES BYGDER OCH DALAR N:o 24. INNEHÅLL: X. Edvin och Emma. — Edvin går der borta, Edvin kom till mig ... 2. Mitt vårqväde. Af blinde G.M. Ryd (Plöj nu åkern! Våren nalkas . *.) 3. Snickargossen. Min snälla hyfvel, gå på (gå pål ...) 4. Jungfruns bön (Säg, hvar skall du finna frid, du arma hjerta! ...) 5. Var försonlig] af Chronwall (Du hatar; — ej du hata bör, ... Versmått: //// (forts) //// SVA A 270 ////

Kortlåda: AREG16

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1225438

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.