Hoppa i katalogen: första -10000 -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 +10000 sista

AREG15_0614

Bild
Text (OCR)
//// 1. //// Samtal , //// Twenrte Uplands Drängar» Samtal, I Upsala Di a-11 ihgs-Marknad. (Gus fre Jerk And era -^ats, nu går du här å sl&nkar?.. J //// 8 s. 8;o //// Twenne Uplands-Drängars Uprecktiga och förtroliga Samtal, Med hwaranira, Uti Upsala Diatinga-Mark naJ . //// [Örebro 1788, tr. J.P.Lindh. //// ) Twenne Uplands-Drängars Samtal, I Upsala Dis-j t i r»TS-Marknad . ... //// 3efl« 1?<02, tr. Sundqviat, (2 al. tr.), jStockholm lS2i,tr. Elmén och Granberg, it 1826, ;tr. Kcksteinska ;£©kt r. , ...jemte ett Samtal emel //// ^.ar/iUt I Sä rr Visp r!ti "I imf u + t V,Ii 3.r>1 _ ////

Kortlåda: AREG15

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1224939

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.