Hoppa i katalogen: första -10000 -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 +10000 sista

AREG15_0589

Bild
Text (OCR)
//// Wisor //// Fem utmärkt wackra Wisor. Den Första: Axel o» Hilma (Sköna Hilma, snart jag från dig far, ...) Den Andra: l:sta Maj (Nu wåren har inträtt, det är första Maj, .,.) Den Tredje: Nu skall du få din warma mat.' (Se, Jörgen Jens en är mitt namn, .*.) Den Fjerde: Jernwägsolyc-kan wid Lagerlunda (Men'skan skördas fort från lifwets fröjder, ...) Den Femte: Lapptorget (Kom Pettersson, kom, du skall köpa i dag »«.) //// Stockholm 1877, tr. Associations=Boktrycker. 8 s. 8:0 //// SVA A 6 35 ////

Kortlåda: AREG15

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1224914

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.