Hoppa i katalogen: första -10000 -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 +10000 sista

AREG15_0364

Bild
Text (OCR)
//// S i t.et //// och Humeuret Förestält uti e; b»lt nya och ga^akfc nöjsamma K-Järleks-W'1 sor, Den Första; Let "bodde en Bonde i »ranftgålen *år etc. (mel.: Hörs Gup-mars Wisa. )• Dfen Andra; Lätt höra wä^nen min ef.c. Der Tredje. Ack mit hjerta spänt i klåfwa., etc. Dm Fjerde. Irii du est all min tröst, etc. Den Femte: Ett iertytér (sic) ett annat mig etc. Gefle 17^9, tr. F.P.Sund qvist , (Var.; * fort ryter" a UUB Folkv. t.;, ib 18.01, samma tr:i, 8 s . 3; o //// K 1?99 f //// i Pni. r;nu ? a - 1 ~i . a ////

Kortlåda: AREG15

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1224689

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.