Hoppa i katalogen: första -10000 -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 +10000 sista

AREG14_1028

Bild
Text (OCR)
//// Pägn&d //// Underdånig Fägnae, öl>er Hennes ftongl. Maj; ta .-&nke-X>r«t'tnir:gen» Hbga £iamn*»Pag Ben 25 Augus» tli Ar 1773- Samt äfwen Öfwer...Konung GUSTAF den III: s Lyckeliga Hemkom»t Från liäiao-£run~-ne t; Lok a Den 23 1773- { LGWISAS krönta "Ila» n, //// . .. mel.; Ach Herdar glfwen akt4 Hwad ew, Walitommer. från L©ka, wår dyrbara Dr&it.,.. mel,: Et Tusend Sjuhundra Sexti» Tre etc. Lar» Colli'n# Stockholm «å (1773)» tr. Lars Wennbér* j a.' . ' //// T 11 ff ////

Kortlåda: AREG14

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1224253

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.