Hoppa i katalogen: första -10000 -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 +10000 sista

AREG14_0747

Bild
Text (OCR)
//// Påm innelse //// fr ra-Nöd 2 Bedröfweli-ga Påminnel3« „ Som Anno L649, Uthi Swea» nästan cfwer alla 9rter, genom sn... Wattuflod berryntea„ .. .Enfaldeli/?en saman-skrifwen Aff NICOLAO LOFTANDRO. (ÅHr effter tu-»end sexhundrad » ni j ond,, näst fyratijo;,.. mel.; ilmmelrijket är liknad widh tijo sTun^frur,, etc.) Jo 1709 //// 8 s. 8: o ' //// UUB Folkv. 1:18 ////

Kortlåda: AREG14

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1223972

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.