Hoppa i katalogen: första -10000 -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 +10000 sista

AREG14_0248

Bild
Text (OCR)
//// 1 //// VISOR //// Några utsökt vackra och NYA VISOR eller FOLKSÅNGER af kända och okända författare. N:r 3. Innehåll: 1. Axel och Hilda (Bland Wärends, de sköna, de rika lunder satt ... Mel.:"Hans, som reste till Amerika". Dansk mel.) 2. Ebba Brahes klagan (Sin lätta mantel breder aftonstunden ,,.) 3. Rosens bild (Uti en dal af ljuflig dager ...) 4. Björkens hemlighet (Vid den klara rand af en blommig strand ...) 5. //// (forts) //// SVA A 872 ////

Kortlåda: AREG14

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1223473

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.