Hoppa i katalogen: första -10000 -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 +10000 sista

AREG12_0941

Bild
Text (OCR)
//// Sorje= och Tåre=Källa //// Swea Barnas Bittra Sorje=och Tåre-Källa Uppå Klago=Dagen den 6 Junii Wid Den Stormägtigs-te Allernådigste Konungs, GUSTAF den Tredjes Sweriges,Göthes och Wändes Konung ... Aldrig tilfyllest högstbeklageliga och olyckeliga Timade Dödsfall, Den 29 Martii 1792. Förfat-tadt af P.N. (Swea Barn nu samlens alle, ...) Sjunges som: Bort mit hjerta med de tankar, //// Gefle 1795, tr. E.P. Sundqvist 8 s. 8:o //// 817 //// KB okat. Vitt. sv. vers (tal) //// kungl. Gustaf III 1792 (anon) ////

Kortlåda: AREG12

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1222192

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.